• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน

ลงวันที่ 10 ม.ค. 2566 10:17 น.

จำนวนผู้อ่าน 239 คน