• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2565

ลงวันที่ 16 พ.ย. 2565 13:31 น.

จำนวนผู้อ่าน 269 คน