• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา โดยนางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ยุติธรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายวิทธวัช เทพสุรินทร์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุ

ลงวันที่ 14 พ.ย. 2565 15:41 น.

จำนวนผู้อ่าน 283 คน