• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue ผ่านระบบ ZOOM

ลงวันที่ 14 พ.ย. 2565 11:28 น.

จำนวนผู้อ่าน 121 คน